Trang chủ Loại CPU AMD Ryzen 7 PRO

AMD Ryzen 7 PRO

Nhân đơn
Đa nhân
Ryzen 7 PRO 8840HS 8C 16T @ 3.3GHz - 2024.04
Ryzen 7 PRO 8840U 8C 16T @ 3.3GHz - 2024.04
Ryzen 7 PRO 8845HS 8C 16T @ 3.8GHz - 2024.04
Ryzen 7 Pro 6850U 8C 16T @ 2.7GHz - 2022.04
1483
9950
Ryzen 7 Pro 5850U 8C 16T @ 1.9GHz - 2021.03
1402
8606
Ryzen 7 Pro 4750G 8C 16T @ 3.6GHz - 2020.07
1317
12814
Ryzen 7 Pro 4750GE 8C 16T @ 3.6GHz - 2020.07
1263
10038
© 2024 - TopCPU.net   Liên hệ chúng tôi Chính sách bảo mật