So sánh GPU

Bạn có thể so sánh GPU của máy tính để bàn hoặc laptop. Kiểm tra các khác biệt chính về cấu hình và thực hiện kiểm tra hiệu năng toàn diện.
VS

Card đồ họa gần đây

Radeon PRO W7700
AMD Radeon PRO W7700 16 GB GDDR6 31950
H200 SXM
H200 SXM 141 GB HBM3e 67000
Radeon RX 7900M
AMD Radeon RX 7900M 16 GB GDDR6 38520
Radeon RX 6750 GRE
AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB GDDR6 13210
Arc A580
Intel Arc A580 8 GB GDDR6 12290
Radeon RX 7800 XT
AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6 37320
Radeon RX 7700 XT
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6 35170

Xếp hạng GPU

So sánh GPU phổ biến

© 2023 - TopCPU.net   Liên hệ chúng tôi Chính sách bảo mật