Trang chủ Loại CPU Intel Atom

Intel Atom

Nhân đơn
Đa nhân
Atom S1220 2C 4T @ 1.6GHz - 2012.12
Atom S1240 2C 4T @ 1.6GHz - 2012.12
Atom S1260 2C 4T @ 2GHz - 2012.12
© 2024 - TopCPU.net   Liên hệ chúng tôi Chính sách bảo mật