So sánh CPU

Bạn có thể so sánh CPU của máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Kiểm tra các thông số kỹ thuật chính và thực hiện các bài kiểm tra hiệu năng toàn diện.
VS

CPU Gần đây

AMD Ryzen 9 8945HS
AMD Ryzen 9 8945HS 8C 16T @ 4 GHz
AMD Ryzen 7 8840HS
AMD Ryzen 7 8840HS 8C 16T @ 3.3 GHz 2286
Intel Core Ultra 5 125H
Intel Core Ultra 5 125H 14C 18T @ 3.3 GHz 2256
Intel Core Ultra 7 165H
Intel Core Ultra 7 165H 16C 22T @ 3.8 GHz 2370
AMD Ryzen 7 8700G
AMD Ryzen 7 8700G 8C 16T @ 4.2 GHz
AMD Ryzen 5 8600G
AMD Ryzen 5 8600G 6C 12T @ 4.35 GHz
AMD Ryzen 5 8500G
AMD Ryzen 5 8500G 6C 12T @ 3.55 GHz
AMD Ryzen 3 8300G
AMD Ryzen 3 8300G 4C 8T @ 3.45 GHz
AMD Ryzen 9 8940H
AMD Ryzen 9 8940H 8C 16T @ 4.0 GHz 2512
Intel Xeon Platinum 8558U
Intel Xeon Platinum 8558U 48C 96T @ 2.0 GHz 1098

Xếp hạng CPU

So sánh CPU phổ biến

© 2023 - TopCPU.net   Liên hệ chúng tôi Chính sách bảo mật