So sánh CPU

Bạn có thể so sánh CPU của máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Kiểm tra các thông số kỹ thuật chính và thực hiện các bài kiểm tra hiệu năng toàn diện.
VS

CPU Gần đây

Intel Core i9 14900KS
Intel Core i9 14900KS 24C 32T @ 3.2 GHz 3444
AMD Ryzen 7 8700F
AMD Ryzen 7 8700F 8C 16T @ 4.1 GHz 2711
Intel Core Ultra 5 115U
Intel Core Ultra 5 115U 8C 10T @ 1.5 GHz 1616
Qualcomm Snapdragon X Plus
Qualcomm Snapdragon X Plus 10C 10T @ 3.4 GHz 2340
Apple M4
Apple M4 10C 10T @ 4.05 GHz 3808
AMD Ryzen 5 PRO 8540U
AMD Ryzen 5 PRO 8540U 6C 12T @ 3.2 GHz
AMD Ryzen 5 PRO 8640HS
AMD Ryzen 5 PRO 8640HS 6C 12T @ 3.5 GHz 2432
AMD Ryzen 5 PRO 8645HS
AMD Ryzen 5 PRO 8645HS 6C 12T @ 4.3 GHz
AMD Ryzen 7 PRO 8840U
AMD Ryzen 7 PRO 8840U 8C 16T @ 3.3 GHz 2407
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS 8C 16T @ 3.8 GHz 2406

Xếp hạng CPU

So sánh CPU phổ biến

© 2024 - TopCPU.net   Liên hệ chúng tôi Chính sách bảo mật