So sánh GPU

Bạn có thể so sánh GPU của máy tính để bàn hoặc laptop. Kiểm tra các khác biệt chính về cấu hình và thực hiện kiểm tra hiệu năng toàn diện.
VS

Card đồ họa gần đây

GeForce RTX 4090 D
NVIDIA GeForce RTX 4090 D 24 GB GDDR6X 73540
Radeon RX 7600
AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6 21750
GeForce RTX 4060
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 15110
AMD Radeon 780M
AMD Radeon 780M System Shared System Shared 8294
Radeon RX 7600 XT
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6 22570
GeForce RTX 5050
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR6 12900
GeForce RTX 5060
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 23220
GeForce RTX 5070
NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB GDDR7 32260
GeForce RTX 5080
NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7 54190
GeForce RTX 5090
NVIDIA GeForce RTX 5090 28 GB GDDR7 103200

Xếp hạng GPU

So sánh GPU phổ biến

© 2024 - TopCPU.net   Liên hệ chúng tôi Chính sách bảo mật